Corporate

Loosbaar water uit mest

De afvoer van mest is voor veel boeren een aanzienlijke kostenpost. De kosten voor deze afvoer zijn gerelateerd aan het volume mest dat afgevoerd moet worden. Wanneer we het volume van de mest kunnen reduceren door een groot aandeel water uit de mest te halen kunt u aanzienlijk op afvoerkosten besparen. Hoe dunner de mest, hoe groter het aandeel water en de kostenbesparing.

Uw voordeel:

  • Dezelfde hoeveelheid mineralen afvoeren in 30% tot 40% van het volume.
  • Aanzienlijke kostenbesparing op mestafvoer.
  • Het volume mest op uw bedrijf neemt af, mest langer opslaan bij gelijk opslagvolume.
  • Verpompbaar mineralenconcentraat op eigen land, lagere loonwerkkosten door kleiner volume.

 

Werking van de waterunit

Afhankelijk van de samenstelling van de mest wordt deze in één of meerdere stappen ontdaan van alle vaste deeltjes om een dunne fractie over te houden welke als ingaand product dient voor de waterunit. De dikke fractie (stapelbaar/verpompbaar fosfaat-concentraat) kan worden afgevoerd of terug worden gebracht in de put.

Waterunit

De dunne fractie gaat allereerst  door het microfilter. Deze verwijdert de allerkleinste deeltjes. De uitgefilterde deeltjes van het voorfilter is een concentraat, voornamelijk stikstof en kalium. Dit concentraat gaat terug in de put. De ionenwisselaar verwijdert o.a. het ammonium stikstof NHâ‚„-4 en de onaangename geuren.

De gefilterde fractie is nu zo schoon dat deze door de omgekeerde osmose (RO) kan worden gepompt. De RO zal alle zouten, stikstof en ook bacteriën, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten uit de vloeistof verwijderen tot > 99%.

Het water wat overblijft voldoet aan de eisen die worden gesteld om het te mogen lozen in het openbare waternetwerk. Inmiddels hebben diverse waterschappen hier de lozingsvergunning aan verleend.

 

Wilt u ook graag weten welke besparing op uw bedrijf realiseerbaar is? Wij komen graag bij u aan om op basis van uw specifieke situatie de kostenbesparing in kaart te brengen.

Henk Eggink       - 06-51991775 of h.eggink@slootsmid.com