Corporate

Rijenbemesters

De afgelopen jaren zijn diverse demovelden aangelegd waaruit blijkt dat door toepassing van drijfmestrijenbemesting in plaats van kunstmest de opbrengsten onder normale groeiomstandigheden in de meeste gevallen gelijk zijn of hoger. Er kan dus bespaart worden op kunstmest (geen maismap nodig) en het restant van de toegestane gift drijfmest kan op andere percelen gebruikt worden. 

Uit de praktijk blijkt dat het capaciteitsverlies bij maïs zaaien en drijfmest aanwenden in één werkgang ten opzicht van conventioneel maïs zaaien nihil is. Maïs zaaien in combinatie met het toevoegen van drijfmest levert zelfs winst op ten opzicht van maïs zaaien en bemesten in twee werkgangen. 

Drijfmestrijenbemester SRB

  • Leverbaar in 6, 8 en 12 rijen
  • Geen capaciteitsverlies ten opzichte van conventioneel maiszaaien
  • Giften tot maximaal 50 m³ per hectare mogelijk
  • Robuuste combinatie Slootsmid, eenvoudig opbouw op bestaande maiszaaimachine

 

De Slootsmid rijenbemestingsset is geschikt voor opbouw op diverse merken maiszaaimachines, type 6-, 8-, of 12-rijen. Tussen het zaaielement en de aandrukrollen wordt een bemestingselement gemonteerd. Deze bemestingselementen bestaan uit twee schuin geplaatste schijfkouters, twee mestuitlopen met rubberen uitstroommond en een hydraulisch afsluitsysteem voor de mesttoevoer. De twee schijfkouters maken een sleuf aan beide zijden van de maisrij. Hier wordt middels een rubberen uitstroommond, op circa 8 cm aan weerskanten naast de maisrij, mest toegevoegd. Voor de verdeling wordt er gebruik gemaakt van een Slootsmid verdeler. Deze zorgt ervoor dat er een gelijkmatige verdeling van de mest over alle elementen plaatsvindt. 

Technische informatie

Type SRB 6           SRB 8           SRB 12     
Aantal rijen     6 8 12
Aantal mestuitlopen per element     2 2 2
Afstand mestuitlopen 18 cm 18 cm 18 cm
Hydraulisch mestafsluitsysteem Ja Ja Ja
Slootsmid verdeelmolen 12 uitlopen      16 uitlopen      24 uitlopen  
Aandrijving turbine Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch
Woelpoten achter wielen Optie Optie Optie
Elektr. / hydr. bediening Optie Optie Optie