Corporate

Waarom mestscheiden

Home >> Portal >> Mesttechniek >> Mestscheiding >> Waarom mestscheiden

Mestscheiden in dunne en dikke fractie

Mestscheiden levert twee meststoffen op die u apart kunt toepassen, te weten dikke en dunne fractie. Hiermee kun u bemesten op maat, met eigen geproduceerde mest!

De voordelen van de dunne fractie:

 • Drijfmest word tot maximaal 25% gereduceerd.
 • Lagere kosten voor opslag en transport.
 • Duidelijke geurreductie.
 • Hoger nitraatgehalte per m³ ten opzichte van niet gescheiden drijfmest.
 • Betere bodeminfiltratie en betere opname van meststoffen door de plant.

De voordelen van de dikke fractie: 

 • Zelf composterend, bijna reukloos en kan eenvoudig worden opgeslagen.
 • Verbetert de bodemstructuur en verhoogt het humusgehalte.
 • Eenvoudig te (ver)laden en transporteren.
 • Dikke fractie kan met succes worden toegepast als boxenvulling.Bio-Comfort-Strooisel

Dikke fractie als boxenvulling

 • Perfecte boxenvulling, optimaal comfort.
 • U bent minder afhankelijk van prijsschommelingen in stro, hooi en zaagsel.
 • Minder vliegenlarven in de stal, omdat ze moeilijk overleven in droge omstandigheden.
 • Schonere koeien en een snel te reinigen uier.
 • Druk op verwondingen aan benen en hak worden aanzienlijk verminderd door adequate hoeveelheid boxenvulling!
 • Meer stabiele leefomgeving en gezondheid voor uw veestapel.
 • Extra strooisel is snel voorhanden en eenvoudig aan te brengen